حلقوم حق را مدام له می‌کنند و مثل چسب دروغ می‌گویند ... (فریدون‌ رهنما - "دل به دل راه دارد"- “ گذشت مرگ نیست نقاب نیست گندم است لاله است و جان“- نشر دانه-1394)
منتشر شد